WWW.COVACE.ORG
COVACE / EKEUKO

Coordinadora Vasca de Afectados por Contaminación Electromagnética
Elektromagnetismoak kaltetuen euskal koordinakundea

correo: contacto@covace.org - web: www.covace.org
apartado de correo Nº 132, CP 48970 Basauri. Vizcaya
Tfno: 94 426 37 69

Horario:  17.00 / 19.30© COVACE / EKEUKO.